LOC-Header.jpg

Weekoverzicht

De Inspiratieweek is zo opgezet dat je mee kunt doen aan zoveel activiteiten als je wilt. De week in vogelvlucht:

  • Elke Inspiratieweek-dag inspirerende online sessies

  • Na elke sessie nog een kwartier de tijd om na te praten

  • Samen lunchen: elke dag (12.00 - 13.00 uur) kan wie dat wil online aanschuiven bij vernieuwers uit andere organisaties

  • Elke avond RVV Late Nightshow

 
 
 
 
 

Sessie 1 - Juist nu (na Corona) is het de tijd om met elkaar in gesprek te gaan

Amstelring

Vrijdag 13 november - 09.30 - 10.30 uur

Juist nu is het de tijd om in gesprek te gaan met de bewoners van onze zorginstellingen over wat wij met elkaar onder kwaliteit van leven verstaan en er voor te zorgen dat het voeren van zulke gesprekken het nieuwe normaal wordt in de zorgverlening. Vijf jaar geleden begonnen wij binnen Amstelring met een project dat we “Betekenisvolle Rollen” noemden. Doel van dit project was om de bewoners te leren kennen in wie zij willen zijn en hen op een gelijkwaardige manier te betrekken bij de ontwikkeling van een
visie op goede zorg. De wijze waarop het gesprek met de bewoners gevoerd werd, bleek cruciaal voor het bereiken van dit doel. Tijdens deze sessie maak je kennis met een super gave manier van gespreksvoering en laten we je zien hoe je een groepsgesprek kunt
verdiepen.

​Caro Houtkoop, counselor rouw, verlies en zingeving & docent ethiek

Mara van Limbeek, programmacoördinator & Betekenisvolle Rollen bij Amstelring Dagbesteding

Dominique Gerbracht, welzijnsmakelaar

 

Sessie 2.A & Sessie 2.B - Rond-de-tafel met de bewoners en familie; juist nu?! 

Sint Anna

Sessie 2.A - Maandag 9 november - 10.30 - 11.30 uur
(Sessie 2.A is VOLGEBOEKT)

Sessie 2.B Woensdag 11 november - 19.30 - 20.30 uur

(Sessie 2.B is VOLGEBOEKT)

Samen met bewoner en familie in gesprek om te horen hoe het met ze gaat. Ook de opvolging en borging in de organisatie van de verzamelde signalen, tips en tops komt aan de orde. In deze websessie is ruimte voor vragen en om elkaar te inspireren bij de zoektocht naar waardevolle zorg.

Josette van der Houven, voorzitter cliëntenraad

Cis Lebour, lid cliëntenraad

 

Sessie 3.A & Sessie 3.B - LevensLuister: Luisteren naar een leven om het leven zelf meer luister te geven

De Riethorst Stromenland

Sessie 3.A - Dinsdag 10 november - 13.30 - 14.30 uur 
(Sessie 3.A is VOLGEBOEKT)

 

Sessie 3.B - Dinsdag 10 november - 19.00 - 20.00 uur

(Sessie 3.B is VOLGEBOEKT)

LevensLuister is een concept waarbij we met verrassende en verdiepende vragen het gesprek tussen een oudere en zijn of haar naasten willen faciliteren. Door zo’n gesprek kan verbinding ontstaan tussen mensen. Maar ook tussen het verleden, heden en de toekomst, gerenatie-overstijgend. Deze gesprekken kunnen worden opgenomen om later terug te luisteren en willen we gaan verzamelen in een nationale levensluister-verhalenbank.
LevensLuister is ontstaan tijdens de Health Innovation School Zuid West Nederland 2019. Het concept is in ontwikkeling. Tijdens de workshop laten we je graag kennismaken met LevensLuister en gaan we met elkaar in gesprek over vragen, verbinding, luisteren en aandacht.

Jessie Wagemakers, beleidsadviseur

Mieke Schapendonk, coach bij Mijzo/ De Riethorsten Stromenland

 

Sessie 4 - Focusgroep, een methode om in dialoog te gaan met cliënten en familieleden

Wilgaerden

Dinsdag 10 november - 15.00 - 16.00 uur

(Sessie 4 is VOLGEBOEKT)

Cliënttevredenheid wordt vaak gemeten met behulp van vragenlijsten. Wat we daarbij misten is de dialoog en de mogelijkheid door te vragen. Die kans biedt het focusgroep gesprek wel, mits dit deskundig wordt begeleid. Het gesprek wordt gehouden met maximaal 12 cliënten en/of familieleden over vooraf bepaalde onderwerpen. De diepgang in deze gesprekken leverde ons veel –nieuwe- inzichten op. Die bieden ons goede aanknopingspunten voor verbetering.

Siemen Volberda en Bianca Wagenaar, beleidsadviseurs zorg & kwaliteit in dienst van WilgaerdenLeekerweidegroep.

 

Sessie 6 - Radicaal vernieuwen, hoe doe je dat? Onderzoeksresultaten Sensire en Surplus

Sensire en Surplus

Donderdag 12 november - 09.00 - 10.00 uur

Lessen uit de praktijk van Sensire en Surplus. Werken aan vernieuwing in de verpleegzorg betekent anders denken en anders werken. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. We vallen al snel terug in oude denkpatronen en gevestigde routines. Sensire en Surplus weten er alles van. De vernieuwing waaraan zij werkten is onderzoeksmatig gevolgd. Dat onderzoek heeft geleid tot een scala aan inzichten voor de praktijk over wat wel en niet te doen bij het werken aan vernieuwing. In dit online hoorcollege worden de belangrijkste lessen gedeeld. Vragen van deelnemers zijn daarin leidend.

Arienne van Staveren, als lector Leren en Innoveren werkzaam in onderwijs en zorg

 

Sessie 7 - Wat levert onderzoek op bij de beweging van regels naar relaties bij Topaz?

Topaz

Maandag 9 november - 14.30 - 15.30 uur

In 2017 begon de beweging van regels naar relaties binnen Topaz. Onderzoek volgde deze beweging drie jaar. Er werd breed onderzoek gedaan naar relaties, persoonsgerichte zorg, wijze van kwaliteit meten, tevredenheid en actie onderzoek naar de beweging zelf. Wat leverde het onderzoek op? Wat kunnen we met de resultaten doen? Wat zijn de geleerde lessen? In dit hoorcollege gaan we in op deze vragen en is er mogelijkheid om daarna nog vragen te stellen.

Annemarie den Brabander, onderzoeker

 

Sessie 8 - Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg: van ‘vóór’ naar ‘mét’ de mensen

Surplus en Breda University of Applied

Donderdag 12 november - 10.30 - 11.30 uur

Een kwestie van veranderen van perspectief en het ontwikkelen van talenten. Mensen in zorg en welzijn zijn bij uitstek mensen die willen zorgen VOOR anderen. Maar sociale en technologische ontwikkelingen vragen om een nieuwe interpretatie van de relaties. In samenspraak ‘MET’ alle betrokkenen, zijn we immers tot een meer genuanceerd handelen in staat in functie van ieders welzijn, dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden. Om die transformatie van ‘VOOR’ naar ‘MET’ de mensen vorm te geven, zet Surplus in op 3c’s: de ‘Zie Mij’-context, 5 vernieuwings-competenties/talenten en de Zie-Mij-cultuur. Deze sessie gaat in op de theorie en praktijkervaringen.

  • De context van ‘Zie Mij’ werd gecreëerd als een ruimte die het mogelijk maakt met zijn allen (inclusief bewoners, naasten, verzorgenden en leidinggevenden) cruciale interacties opnieuw vorm te geven, gebruik makend van ieders authentieke denken en doen;

  • Er werden 5 vernieuwingscompetenties/talenten geformuleerd die het mogelijk moeten maken dat mensen optimaal met elkaar kunnen schakelen en medewerkers die het voortouw willen nemen in dit vernieuwend schakelen krijgen de kans om die talenten in een expeditie te ontwikkelen;

  • ‘Zie Mij’ geeft tevens richting aan de cultuur bij Surplus en dus ook aan de vernieuwing: Re-spectare, kijken met respect en in elke interactie de mens achter de betrokkene zien, of dat nu een bewoner is, een naaste of een collega is. Openheid, emparhie en respect zijn de waardes die Surplus tot een zorgwereld maken die we met zijn allen koesteren en waar we met zijn allen trots op zijn. Leidinggevenden geven hieraan vorm en voorbeeld.

Dr. Diane Nijs, lector Imagineering en Sociale Innovatie Brede University of Applied Sciences
Sander Verschure, projectcoördinator Radicale vernieuwing Surplus
Karin Van der Plas, HR-adviseur Surplus

 

Sessie 9 - Voor bestuurders door bestuurders: Welke impact heeft Radicale vernieuwing voor de betrokken zorgorganisaties?

Bestuurders van het kernteam in de beweging

Woensdag 11 november - 15.00 - 16.00 uur

'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg' is een netwerk dat een beweging tot stand brengt naar verpleeghuiszorg waarin mensen het belangrijkst zijn, en niet de regels of protocollen. Het gaat om wat er speelt tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. En het gaat om wat van betekenis is voor hen. Ieder mens is verschillend. En we zien dat ook de aanpak om deze visie en ambitie daadwerkelijk te realiseren, verschillend is. Ben je collega-bestuurder van een organisatie in de beweging? Of ben je een collega-bestuurder, die geïnteresseerd is in de beweging? In deze sessie delen enkele bestuurders welke impact deelname in de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg in hun organisatie heeft.

Anthonie Maranus, bestuurder Surplus

Hans van Amstel, bestuurder Warm Thuis

Heidi de Bruijn, bestuurder Carintreggeland

Marie-Antoinette Bäckes, coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

 

Sessie 10 - Alles dat je wilt weten over Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg!

Vertegenwoordigers van het kernteam in de beweging

Sessie 10.A - Woensdag 11 november - 09.00 - 10.00 uur (Sessie 10.A is VOLGEBOEKT) 

Sessie 10.B - Donderdag 12 november - 16.30 - 17.30 uur

(Sessie 10.B isVOLGEBOEKT)

Sessie 10.C - Woensdag 11 november - 13.30 - 14.30 uur

Wat is nu precies het 'radicale' in deze beweging? Hoe ziet de verpleeghuiszorg eruit, waar alle betrokkenen in deze beweging zich actief voor inzetten? Wat betekent het motto binnen de beweging: van regels naar relaties? En hoe gebeurt dit? Wat zien we veranderen? En welke vraagstukken en dilemma's komen we tegen?
Welke impact heeft de beweging Radicale vernieuwing voor de verpleeghuiszorg in ons land? Kun je als organisatie nog aansluiten bij deze beweging? Welke inzet en kosten vraagt deelname? En zo zullen er nog tal van andere vragen te stellen zijn!

Marie-Antoinette Bäckes, coördinator en Eva van Zelm, coordinator RVV Topaz, beantwoorden deze vragen graag.

 

Sessie 11 - De impact van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg op (samenwerking met) ondersteunende diensten

De Leyhoeve en Riederborgh

Dinsdag 10 november - 10.30 - 11.30 uur

Horizontaal georganiseerd, een gestroomlijnd proces?! Zorg en ondersteunende diensten die volledig op elkaar aansluiten, als dominostenen in een spel? Als de dominorij goed staat opgesteld valt de hele rij. Maar vaak missen we een steen, of staan ze te ver uit elkaar. In een organisatie zijn er altijd factoren waardoor het proces tijdelijk stagneert. Vaak zit er dan een ‘gat’ tussen zorg en ondersteunende diensten. Wat kan je dan doen? Kom naar onze sessie om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe we de zorg en de ondersteunende diensten beter op elkaar aan kunnen laten sluiten.

Elly van Wijk, projectleider Radicale vernieuwing bij Woonlandschap De Leyhoeve

Marie-Antoinette Bäckes
Coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

 

Sessie 12.A - Invoeren Wet zorg en dwang vanuit droom Radicale vernieuwing

Actieteam ‘Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten’

Woensdag 11 november - 18.30 - 19.30 uur (VOLGEBOEKT)

Het actieteam Veiligheid & Vrijheid heeft op basis van het gedachtegoed van radicale vernieuwing verpleeghuiszorg aanbevelingen geschreven voor de implementatie van de WZD. We zien de wet als kans om aan te sluiten bij de behoefte van onze cliënten en geven dit vorm en inhoud in concrete opdrachten. Bijvoorbeeld over de definitie van insluiting en andere invullingen van externe deskundigheid. Graag praten we (trekkers van dit actieteam) jullie bij wat we hebben gedaan en wat we op de rol hebben staan.

Trekkers van dit actieteam:

Saskia van Opijnen, bestuurder Avoord
Caroline Beentjes, bestuurder Woonzorggroep Samen

 

Sessie 12.B - Wet zorg en dwang en het vraagstuk ‘insluiting’

Actieteam ‘Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten’

Woensdag 11 november - 16.30 - 17.30 uur

Bij het toepassen van de wet zorg en dwang levert de term “insluiting” veel discussie op. Hoe wordt insluiting gedefinieerd? Hoe ga je als organisatie om met het toepassen van het stappenplan op gesloten afdelingen? Staat het vastleggen van doelmatigheid, subsidiariteit en proportionaliteit haaks op het belang van de cliënt of komt het de cliënt juist ten goede? In deze interactieve sessie laten we zien hoe de organisaties participeren in deze opdracht van het actieteam ‘Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten’. En we wisselen met elkaar ideeën uit over (beperking van) bewegingsvrijheid en insluiting.

Jelma Benus, manager Behandeldienst en Expertisebureau ActiVite & trekker van deze opdracht van dit actieteam

 

Sessie 13 - Betrekken van de omgeving bij het huis; hoe geef jij dat handen en voeten?

Actieteam ‘Betrekken lokale omgeving’

Maandag 9 november van 09.00 - 10.00 uur

(Sessie 13 is VOLGEBOEKT)

Gastvrijheid, bubbel, wederkerigheid, leefwereld, dankbaarheid, thuis voelen, vervreemding. Zo maar wat woorden, allemaal verbonden met het betrekken van de omgeving. Wat betekent betrekken van de omgeving eigenlijk (voor jou)?  Hoe verbind je individuele wensen met het collectieve belang? In deze interactieve workshop gaan we aan de slag met het brede begrip ‘betrekken omgeving’, we gaan samen onze gedachten oprekken. Een ding is zeker: je gaat deze workshop anders uit, dan dat je er in komt. We hopen dat je meedoet!

Trekkers van dit actieteam:
Hans van Amstel, bestuurder WarmThuis
Jessie Wagemaker, beleidsadviseur De Riethorst Stromenland
Rob Keijzer, bestuurder ’t Zorghuus

 

Sessie 14 - Samen werken aan vernieuwing van het zorgonderwijs

Actieteam ‘Radicale vernieuwing zorgonderwijs’

Maandag 9 november - 13.00 - 14.00 uur

Om echt radicaal de verpleeghuiszorg te vernieuwen moet je ook het zorgonderwijs vernieuwen. Daarom zijn de aan de beweging deelnemende zorgorganisaties al sinds de officiële start van de beweging begin 2017 een netwerk gestart binnen de beweging rondom dit thema. Om dat nu naar een volgend niveau te kunnen brengen is het actieteam radicale vernieuwing zorgonderwijs gestart. Doel: het onderwijs verder vernieuwen en elkaar daarbij stimuleren. In veel regio's samen met onderwijsorganisaties, in sommige regio's met eigen initiatieven. Graag vertellen deelnemers aan het actieteam over de plannen om tot een duurzame onderwijsvernieuwing te komen. Zodat het onderwijs maximaal aansluit bij wat elk individueel mens in de zorg nodig heeft.

Anton van Mansum, trekker actieteam (en bestuurder Surplus)

Mieke Hollander, vanuit Zorg4Effect initiatiefnemer Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®

Marthijn Laterveer, coördinator LOC Waardevolle zorg

 

Sessie 15 - Radicale vernieuwing zorgonderwijs in West Brabant: SamenlerenindeWijk

Deelnemer actieteam 'Radicale vernieuwing zorgonderwijs'

Donderdag 12 november - 13:30 - 14:30 uur

Een bijzonder praktijkverhaal over een van de vele initiatieven voor radicale vernieuwing van het zorgonderwijs vanuit het actieteam met dezelfde naam. Deze sessie heeft de vorm van een hoorcollege met gelegenheid om vragen te stellen.

 

Het model SamenlerenindeWijk is meer dan onderwijs.

Het is Kennisdeling, Ontmoeten, Verbinden, Wijkzuster, Wijkbewoner, Wijkteam, Huisarts, Mantelzorger, Vrijwilliger, Zorginstelling, Onderwijsinstelling, Overheid, Burgerparticipatie.

We delen graag de visie en onze ervaringen met het model SamenlerenindeWijk. 

Joke Voermans, Leermeester Stichting SamenLerenindeWijk

Hans van Tilborg, vrijwilliger Regionale Kruisvereniging Noord-Brabant

 

Sessie 16 - Verrassende effecten Corona

Vernieuwers

Vrijdag 13 november - 11.00 - 12.00 uur

(Sessie 16 is VOLGEBOEKT)

Covid-19 heeft diepe sporen achtergelaten in de Nederlandse verpleeghuizen. Het is lastig daar iets positiefs uit te halen. Toch blijkt deze gezondheidscrisis verrassende effecten gehad te hebben die in de toekomst bij kunnen dragen aan een betere verpleeghuiszorg. Want nood breekt routines en gewoontes. Tijdens deze workshop kijken Marie-Antoinette Bäckes en Roeland Jan Umans met enkele betrokkenen naar wat de crisis ook voor goeds opgeleverd heeft. En natuurlijk luisteren zij graag naar de inzichten van de overige deelnemers en hun ervaringen met verrassende effecten. Wat ging er onverwacht beter? Welke krachten kwamen er los? Wat wil je vasthouden voor de toekomst? Deel het, dan kunnen we er allemaal van leren!

 

Vernieuwers
Marie-Antoinette Bäckes, coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuis
Roeland Jan Umans, schrijver overzichtspublicaties Zicht op Vernieuwing

Sessie 17 - Resultaten pilot 'Professioneel omgaan met risicovolle medicatie' - geen dubbele controle meer

Carintreggeland

Dinsdag 10 november - 16.30 - 17.30 uur

Kan deze stap binnen het medicatieproces op een zo veilig en efficiënt mogelijke wijze worden georganiseerd? Durven wij daarbij te vertrouwen op de professionaliteit van medewerkers? Binnen Carintreggeland hebben ze “ja” gezegd op beide vragen en is een pilot gestart waarbij de dubbele controle op risicovolle medicatie binnen pilotteams is losgelaten. Zowel intramuraal als in de wijkverpleging. Inmiddels is het adviesrapport in de afrondende fase. Tijdens deze sessie worden de belangrijkste overwegingen en ervaringen gedeeld.

Emmely Hoek, coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg bij Carintreggeland

Pauline Siepel, manager zorg

 

Sessie 18 - Let's talk about sex 

Archipel Zorggroep

Dinsdag 10 november - 09.00 - 10.00 uur

Intimiteit en seksualiteit zijn basale behoeftes van de mens en inherent aan het mens zijn. Ook blijkt dat seksuele gezondheid een positieve associatie kent met kwaliteit van leven. En toch? in de ouderenzorg zijn intimiteit en seksualiteit onderwerpen die nog nauwelijks actief onderwerp van gesprek zijn. In deze workshop zal allereerst aandacht besteed worden aan het belang van het bespreken van intimiteit en seksualiteit. Om vervolgens te bespreken hoe je het zoal bespreekbaar kunt maken.

Riët Daniël, Gezondheidszorgpsycholoog en seksuoloog

 
 

Sessie 19 - Hoe kunnen raden van toezicht radicale vernieuwing omarmen?

Innoforte en Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en welzijn (NVTZ)

Woensdag 11 november - 10.30 - 11.30 uur

(Sessie 19 is VOLGEBOEKT)

Wat betekent radicale vernieuwing voor toezicht en besturing? Kunnen bewoners en naasten het leven leiden zoals zij dat willen? Hoe hou je (toe)zicht (op) of dat is wat er werkelijk gebeurt in de zorg? Of; hoe vind je de balans tussen (toe)zicht houden en vertrouwen? Voelen medewerkers zich gesteund als zij in hun werk bewust afwegingen maken tussen regels en cliëntwensen?

 

Radicale vernieuwing vraagt een andere manier van toezicht dan alleen sturen op cijfers. Welk gesprek is nodig en wat betekent het voor de verhouding tussen raad van toezicht en de bestuurder?
Ontdek het samenspel en verken handvatten voor het gesprek. Leestip: ‘Reisgids voor toezichthouders bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg – Zienderogen Beter III’.

Susan Rechterschot, bestuurssecretaris Innoforte

Miep van Es, bestuurder Innoforte

Monique Wijnties, beleidsmedewerker NVTZ

Sessie 20 - Wat je zegt, ben je zelf!

Actieteam 'Reflectie op crisis'

vrijdag 13 november - 15.00-16.00 uur

Radicale vernieuwers durven in een crisis (zoals Corona) de context zo te beïnvloeden, dat wijsheid leidend is en kennisvolgend.
In de coronacrisis zagen we hoe kwetsbaar we hierin kunnen zijn. Om aan de waarden, die ons binnen de beweging verbinden, vast te houden.
Namelijk: de focus op wat van waarde is voor cliënten, naasten en medewerkers.
Sommige situaties vragen uiteraard om regels en instructies. Maar hoe doe je dat? En welke moed, lef en vergeving heb je nodig om terug te kunnen naar hoe je het eigenlijk wil?

Dit is waar we in het actieteam mee bezig zijn. En dit is waar we graag samen met jullie over door willen praten.

Trekkers actieteam:

Isabelle van der Wijk en Marieke Schnoing, managers zorg bij Viattence
Daphne Mensink, coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg bij Sensire

 
 

Sessie 21 - Methode Doodle Me: laat bewoner bepalen hoe hij gezien wil worden

Topaz

Donderdag 12 november - 15.00 - 16.00 uur

De tool Doodle Me zorgt ervoor dat de uniciteit van de bewoner visueel gemaakt wordt. Zonder standaard vragenlijsten komen individuele wensen en gewoontes centraal te staan en dit maakt meer maatwerk mogelijk. Zelfs wanneer je gebruik maakt van Doodle Me bij een bewoner voor wie je al geruime tijd zorgt zul je nieuwe, belangrijke wensen, behoefte en gewoontes ontdekken. Daarnaast zorgt de tool voor meer gelijkwaardigheid tussen zorgverleners en zorgvragers. Centrale uitdaging van deze sessie: hoe goed ken jij de bewoner echt? Je krijgt uitleg over de tool; het leren kennen van de bewoner en het visueel maken van deze informatie.

Gina de Haan (VIG) en Ilse Haasnoot (EVV), Topaz Zuydtwijck

Sessie 22 - Nooit meer saaie stages 

Cederhof

Maandag 9 november - 16.00 - 17.00 uur

Samen met de onderwijsinstellingen in Zeeland (mbo en hbo) hebben we een alternatieve stage ontwikkeld. Leerlingen worden uitgenodigd om vooral verbinding te zoeken met bewoners: in gesprek te gaan, een levensboek maken en dergelijke. Dagelijkse handelingen als helpen met douchen komen ook aan bod maar wat het meest belangrijk is in de zorg: aandacht voor wat voor bewoners van betekenis is, staat voorop. Centrale vraag in deze sessie: Hoe kunnen we prioriteit geven aan stages die ‘boeien en binden’? Het tekort op de arbeidsmarkt start met het voorkomen van uitval in 1e en 2e jaar opleiding.

Inge van den Boomen, directeur- bestuurder

Alien de Koeijer, praktijkopleider Cederhof 

 
 

Sessie 23 - Bij ons onderwijs staan bewoner, dagelijkse werkelijkheid en visie voorop

Topaz

Donderdag 12 november - 19.30 - 20.30 uur

WarmThuis, Woonzorggroep Samen, De Reigershoeve, Horizon College Alkmaar en ROC de Kop Noord-Holland hebben in gezamenlijkheid een mooie, praktijkgerichte opleiding ontwikkeld en uitgevoerd. De acht ontwikkelde studiegidsen zijn beschikbaar gesteld om voor andere organisaties als inspiratiebron te dienen. De kracht van dit Fieldlab ligt in het leren van en samen met de praktijk. De visie van de instelling, de bewoner en de dagelijkse werkpraktijk staan voorop. Het onderwijs sluit daarbij aan. Het leren is flexibel en praktijkgericht.

Na twee jaar kunnen we de conclusie trekken dat de eerste studenten in februari 2021 zullen afstuderen en dat alle betrokken partijen de opleiding en de samenwerking willen voortzetten. De samenwerking wordt uitgebreid. Er zijn vier andere instellingen aangehaakt en er zal een nieuwe lesgroep geformeerd worden, bestaande uit studenten van zeven organisaties. Wil je meer weten over wat we hebben gedaan en hebben geleerd? Stel je vragen op 12 november!

Viola Vlietstra, Projectleider FieldLab

Ellen Markus, praktijkleider Reigershoeve

Mirjam Roodbergen, Praktijkleider WarmThuis

RVV LateNight show

Elke avond 20:30 - 21:15 uur (vrijdag 16:00 uur)

Nieuw dit jaar! We sluiten elke werkdag af met een heuse radicale late night show, waaraan je actief kan deelnemen of waarbij je lekker onderuit kunt zakken. Aukje Lausberg, secretaris van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en tevens theatermaker, schrijver en presentatrice, presenteert dit programma live vanuit enkele deelnemende verpleeghuizen. Iedere LateNight blikt terug op de afgelopen inspiratiedag en kijkt vooruit naar wat de volgende in petto heeft. Elke show sluit af met een zwart wit filmpje, speciaal gemaakt voor iedereen in de beweging. Iedere uitzending staat een van de acteurs uit deze filmpjes Aukje terzijde. En natuurlijk komen zoveel mogelijk mensen aan het woord om samen hoogte- en dieptepunten van elke dag een mooi plekje te geven. Programma en livestream >>